TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Taşköprü Sarımsağının ayırt edici özellikleri; baş kabuk renginin beyaz, başta dişlerin
sıkı, diş kabuk renginin pembe, diş et renginin krem-sarı olmasıdır. Baş kabuğunda antosiyan varlığı az, dişlerde
antosiyan şeritleri mevcut, ortalama diş sayısı 10-17 adet, başta 5-10 adet koruyucu kabuk bulunur. Başın iriliği
yetiştirme koşullarına bağlıdır ve ortalama ağırlığı 15-65 g arasındadır. Ortalama baş çapı 25-70 mm, ortalama diş
ağırlığı 2-3 g’dır. Baştan kabuğun ayrılması zordur. Kokusu keskindir ve kuru madde oranı %35-%46 arasındadır.
Kendine özel acılığı ve kokusu vardır. Diğer sarımsaklara nazaran daha acıdır. Hasat olgunluğuna geldiği zaman
çiçek topu oluşturmaz, boyun kısmından yatmaya meyillidir. Sap kısmının içinde çiçek sapı bulunmaz. Selenyum
elementi Taşköprü Sarımsağında 3,535-9,330 mg/kg arasındadır. Taşköprü Sarımsağı dışındaki diğer sarımsaklarda
ortalama 2,763-3,953mg/kg arasında değişir. Taşköprü Sarımsağına kokusunu veren Allypropyldisülfid (C6 H12
S2) miktarı 0,28-0,47gc/ms arasındadır. Bileşimi mineral madde ve vitamin açısından çok zengindir. B1 vitamini
ortalama 0,105-0,220 mg/100, B2 vitamini 0,075-0,127 mg/100 arasındadır. Kuru madde içeriği ortalama %35-%46
arasında olduğundan uzun süre rahatlıkla depolanabilir. Adi depo koşullarında 8-10 ay muhafaza edilebilir.
Taşımaya dayanıklıdır.
Ürün tanımı ve biyolojik özellikleri: Sarımsak kök gövde ve yapraklardan oluşur. Dikimi başı oluşturan
dişlerle yapılır. Bitki 10 – 20 cm olunca gövde kalınlaşır. Kın yaprakların alt kısmında bulunan esas gövde üzerinde
ve yaprak diplerindeki tomurcuklarda besin maddesi depolanarak irileşir ve dişleri oluşturmaya başlar. Bu dişler
ileride sarımsak başını meydana getirir. Daha sonra başın çevresindeki yapraklar kuruyarak kabuk görünümünü alır.
Mevsimin ilerlemesi ile yapraklar sararır ve başın boyun kısmından kıvrılmaya başlar, tamamen kuruyarak başla
irtibatı kesilir. Taşköprü sarımsağı geççi bir sarımsaktır. Yetiştirme dönemi uzundur. Baştaki dişlerin dinlenme
süresi de fazladır. Baştaki dişlerin dizilişi dağınıktır (ışınsal değil). Başın enine kesiti oval, boyuna kesiti geniş
eliptiktir.